top of page
Peter Michelson

I Östersund finns
förutsättningarna för
hållbar tillväxt

Under Fastighetsdagen har du möjlighet att lyssna till Peter Michelson, vd för EcoDataCenter, och Fredrik Indebetou, medgrundare av WA3RM. De berättar om sin kommande etablering i Östersund och varför den är viktig för den gröna omställningen.

Få har väl missat den kommande etableringen av EcoDataCenter och WA3RM i Östersund, en etablering som förväntas skapa 1 000 nya arbetstillfällen till Östersund. Datacentret ska drivas av uteslutande förnybar energi från Jämtkraft. Spillvärmen som bildas ska i sin tur möjliggöra storskalig livsmedelsodling. 

Vilken är drivkraften bakom ett så här enormt projekt? 

– Vi vill vara drivande i den gröna omställningen. Ska vi människor fortsätta använda digitala verktyg behövs datacenter, men den utbyggnaden måste göras på ett hållbart sätt. Tillsammans med WA3RM skapar vi en ny typ av industri som både ökar Sveriges digitaliseringsförmåga och självförsörjning av livsmedel, berättar Peter Michelson, vd för EcoDataCenter.

Varför valde ni just Östersund som nästa etableringsort? 

– Det var en kombination av många saker. Östersund är en stad som verkligen attraherar människor att vilja bo och arbeta här. Här har vi också stött på en gemensam värdegrund, där kommunen, politiker och företag har en enhetlig bild vad som måste göras för att skapa hållbar tillväxt. Sist men inte minst finns här mark, förnybar kraft och en väl fungerande infrastruktur. Staden har helt enkelt alla förutsättningar – både för att klara av den gröna omställningen och för att kunna växa snabbt. 

bottom of page