top of page
Anders Jörnsköld - Newsec_edited.jpg

Vi rekommenderar starkt våra kunder att investera i regionerna

En av Fastighetsdagens många spännande föreläsare är Anders Jörnsköld från Newsec & Stronghold Invest. Han kommer att prata om regionernas comeback och de trender som påverkar nya affärsmöjligheter i Sverige, framför allt i landets norra delar.

 

Du säger att det våras för de svenska regionerna, vad menar du med det?

– Det pågår just nu fler investeringar än på väldigt länge inom industrin, framför allt inom den hållbara industrin. Dessutom ska det svenska försvaret fördubblas på kort tid över hela landet. Samtidigt ser vi en post-pandemisk trend som innebär att människor flyttar från storstäderna till våra regionala städer. Detta föder nya affärs-
möjligheter i regionerna, bland annat inom
fastigheter och samhällsbyggnad. 

Varför händer allt det här just nu?

– Det har många bakomliggande orsaker. När det gäller återindustrialiseringen är det säkert
ett tiotal huvudfaktorer som ligger bakom. Vårt nordiska klimat, behovet av fungerande värde- och transportkedjor och tillgången till el är bara några av dem. I den globala uppvärmningens tid har kyla blivit hett!

 

Hur tänker ni som rådgivningsbolag kring regionernas framfart? Vad ger ni för råd till era kunder? 

– Vi har länge rekommenderat att våra kunder ska investera i landets regioner. Där får de en hög riskjusterad avkastning. Marknaden är dessutom mindre volatil i regionerna än i de större städerna. Vi ger alltså kunderna tydliga råd om att titta utåt i landet för sina fastighetsinvesteringar. 

Just nu känns både ekonomin och omvärldsläget nattsvart för många, vad är dina tankar kring det? 

– Jag skulle säga att ekonomin håller emot förvånansvärt bra. Det är framför allt bostadsproduktionen som har stannat upp, men industrietableringarna har inte gjort det. Den gröna omställningen och teknologiskiftet påverkas inte nämnvärt av den kortsiktiga ekonomiska cykeln. På grund av den svaga svenska kronan har det dessutom blivit gynnsamt för utländska bolag att investera i Sverige. Sen har det väl inte undgått någon av Sverige har vissa utmaningar just nu, men jag tror inte att de kommer att påverka Sveriges varumärke på sikt. 

 

Slutligen, vad anser du kännetecknar framtidens attraktiva regionstad?

– För mig erbjuder framtidens attraktiva regionstad det personliga, trygga och lokala livet i kombination med den större stadens möjligheter. För att regionstaden ska lyckas med det krävs dock goda kommunikationer, bra skola och högre utbildning samt att det finns ett brett utbud av gastronomi, sport, kultur och fritid. Idag väljer människor livsstil först och jobb sen. 

bottom of page