Logo Fastighetsdagen 2021.png

 ONSDAG 27 OKTOBER  FRÖSÖ PARK HOTEL

Föreläsare

Ulrika Lindmark föreläsare 2021.jpg

Ansvarig för Newsecs värderings- och analysverksamhet i Sverige

Ulrika Lindmark

Ulrika Lindmark, Newsec

Fastighetsmarknaden med vinkling åt bostäder och samhällsfastigheter.

Ulrika Lindmark har över 20 års erfarenhet från fastighetsmarknaden och är i grunden fastighetsvärderare och är både auktoriserad av Samhällsbyggarna och medlem i RICS.

Peter-Öhman föreläsare 2021.jpg

Peter Öhman

Professor
MIUN

Peter Öhman, MIUN

Om (o)möjligheten att förena olika hållbarhetsdimensioner i fastighetsbranschen

Trots försök att förena ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet är det snarare regel än undantag att dessa kolliderar med varandra. Baserat på delstudier inom forskningsprojektet Hållbart Samhällsbyggande (HåSa) belyser föredraget vad detta kan bero på och vad som skulle kunna göras för att bättre förena olika hållbarhetsdimensioner.

Emma Sarin föreläsare 2021.jpg

Emma Sarin

Projektchef
HSB Livning Lab

Emma Sarin, HSB Living Lab

Resan mot framtidens hållbara boende

I HSB Living Lab bor ca 40 personer samtidigt som hela huset är ett laboratorium. Här forskar och utvecklar man framtidens hållbara boende i en helt verklig miljö. Över 130 projekt har startats under de första fem åren. Följ med oss och lyssna till resan till framtidens hållbara boende.

Anna Högberg föreläsare 2021.jpg

Anna Högberg

Energi- och miljökonsult
Bengt Dahlgren

Anna Högberg, Bengt Dahlgren

Ang. kravregelverk vid nybyggnation för koldioxidrapportering

Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser i Sverige står för cirka en femtedel av landets klimatpåverkan och ungefär en tredjedel av dessa utsläpp kommer från uppförandet av nya byggnader. De största utsläppen av växthusgaser från en byggnad ur ett livscykelperspektiv uppstår i byggskedet och från driftenergin under användningsskedet men i takt med att våra byggnader blir mer energieffektiva och att de energislag som vi använder till uppvärmning blir grönare så blir det allt viktigare att införa regler som begränsar utsläppen under byggskedet.

Från 1 januari 2022 så kommer därför alla nya byggnader omfattas av en klimatdeklarationslag som är ett första steg i att minska utsläppen från just byggskedet. Med bakgrund av detta kommer vi i detta pass djupdyka i vad lagen innebär? Vem och vilka byggnader omfattas? Vad ska beräknas och hur gör man i praktiken?

Moderator:

marlene bw lr.jpg

Marlene Ström

Moderator

Marlene Ström, Trampolin PR

Marlene Ström är delägare och kommunikationskonsult på Trampolin PR. Med sin nyfikenhet och sitt intresse för samhällsfrågor skapar hon ett engagemang på scenen som dagens moderator.