top of page
Logo Fastighetsdagen 2023 webb.png

  TISDAG 7 NOVEMBER  FRÖSÖ PARK HOTEL

Föreläsare

Annika Winsth Nordea.jpg

Chefsekonom
Nordea

Annika Winsth

10.10–10.40
Hög inflation och svag krona tvingar Riksbanken att höja räntan i höst. Hur klarar svensk ekonomi och byggbranschen det?


Annika Winsth, Nordea

Högre räntor längre är centralbankernas besked. Hushåll och företag behöver nu anpassa sig till ett högre kostnadsläge samtidigt som åtstramningarna redan biter.

Ida Geiler Synsam.jpg

Ida Geiler

Vd
Synsam Produktion och Innovationscenter Östersund

10.45–11.10
Synsams etablering på Frösön. Hur arbetar Synsam för att få lönsamhet med återbruk och hållbar tillväxt?


Ida Geiler, Synsam Produktion och Innovationscenter Östersund

Ida Geiler berättar om reshoringen av produktionen från Asien till Jämtland. Vad satsningen har inneburit avseende kundnöjdhet, cirkulära affärsflöden och värdekedjor samt om strategin för kompetensförsörjning som har visat sig vara gynnsam. Ida ger en inblick i var verksamheten befinner sig nu drygt ett år efter invigningen av Innovationscentret.

Peter Michelson.jpg

Peter Michelson

Vd
EcoDataCenter

Fredrik Indebetou.jpg

Fredrik Indebetou

Medgrundare
WA3RM

11.15–11.40
Cirkulär infrastruktur i praktiken. EcoDataCenter och WA3RM berättar om den kommande industrietableringen i Östersund. 


Peter Michelson VD, EcoDataCenter och Fredrik Indebetou, medgrundare WA3RM

Vad är statusen just nu med den kommande industrietableringen i Östersund? Hör från företagen själva om etableringen och varför den är en viktig del i den gröna omställningen.

Anders Jörnsköld - Newsec.jpg

Anders Jörnsköld

Partner
Newsec & Stronghold Invest AB

13.00–13.30
Regionernas comeback - en renässans för den regionala fastighetsekonomin


Anders Jörnsköld, Newsec & Stronghold Invest AB

Post-pandemiska trender, hållbar återindustrialisering och försvarets makalösa expansion skapar en helt ny dynamik och tillväxtmotor för landets regioner. Region Stockholms flyttnetto är negativt sedan flera år och det våras istället alltmer för våra starka regionstäder, inte minst i norra Sverige. Denna dynamik föder mängder av nya affärsmöjligheter inom fastigheter och samhällsbyggnad. 

Panelsamtal

08.40–09.20
Hur mår länets fastighetsbolag och hur ser de på framtiden?

Flera av länets fastighetsbolag

13.35–13.55
Hur skapar vi tillväxt av bostäder och fritidsboende i länets kommuner?

Fastighetsbolag och politiker i samtal. Therese Kärngård (Bergs kommun), Peter Nilsson (Berg/Härjedalens miljö och bygg) och Jasna Lindberg (Åre kommun).

Therese Kärngård

Therese Kärngård

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Jasna Lindberg

Jasna Lindberg

14.00

Projektet Nya Remonthagen - samskapande för en ny stadsdel med boende, forskning och odling i samspel.

Kevin Denham, Jamtli Living University (JLU)

14.15

Vad kan social hållbarhet betyda för centralorters utveckling?

Magnus Aspegren, Regional utvecklingsdirektör Region Jämtland Härjedalen

14.35

Östersund, Purple-Flag certifierat

Calle Hedman, Destination Östersund

14.50

Naturkatastrofernas påverkan på framtida försäkringskostnader och möjligheter att kunna försäkra

Anders Dahlén, Länsförsäkringar Jämtland 

15.05

Återbruk inom fastighet och bygg. Goda exempel från projekt i Östersunds kommun

Anna Gutke Bergqvist, Projektledare 

15.50

Återbruk ur ett skatt-och redovisningsmässigt perspektiv

Mari Erhenhöök och Jon NilssonDeloitte

16.05

AI i framtiden för fastighet och byggbolag 

Mattias Onils, Professor MIUN
 

16.20

Bygg- och etableringsplaner i Östersunds kommun

Maria Boberg, stadsarkitekt Östersunds kommun

16.35

Hur arbetar regionen och kommunerna med etablering av nya verksamheter till länet?

Fredrik Blom, Region Jämtland Härjedalen

16.50

Swecos digitala verktyg C3 Carbon Cost Compass

Joel Karlsson, Project manager Sweco

17.00

Nationalarenans roll för hållbar regional utveckling

Rikard Grip, Vd Skidskytte

Moderator:

Robert Pettersson - Etour.jpg

Robert Pettersson

Moderator

Robert Pettersson, ETOUR

Robert Pettersson är forskare och verksamhetsledare för forskningscentret ETOUR. Han är en ofta anlitad moderator och föredragshållare med en bred erfarenhet från projekt och forskning kopplat till platsutveckling och hållbar tillväxt.

Miniföredrag
Panelsamtal
bottom of page