Program >

 och föreläsare:

Andreas Gyllenhammar, Jämtkraft

Klimatfokus och energirevolution!

-Vad händer på miljöområdet och hur påverkas fastighetsbranschen i länet?

Andreas Gyllenhammar har en bakgrund som strategisk rådgivare inom hållbarhet med många fastighetsbolag som kunder. Från sin position som hållbarhetschef på Sweco har han en god bild av hur samhället utvecklas på olika skalor och utifrån denna gör Andreas en analys av vilka förändringskrafter som kan påverka fastighetsbranschen i länet mest den kommande tiden. Att energi har gått från att vara en räkning till att bli en högst strategisk fråga är något som Andreas kommer arbeta med i sin nya roll på Jämtkraft.

Jonas Högset

Chef för Fastighet & Boende
Sveriges Allmännytta

Jonas Högset, Sveriges Allmännytta (tidigare SABO)

Allmännyttig digitalisering – förändring i kraft av volym

Den digitala omställning inom allmännyttan har påbörjats. 95 företag med 530 000 bostäder har anslutit sig till Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ, med syfte att allmännyttan och de bolag som deltar ska vara ledande inom digitalisering i fastighetsbranschen inom tre år. Men redan idag finns det fantastiska initiativ och exempel från Allmännyttan som sätter kundnytta i fokus och som samtidigt stärker den ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten.

Jonas Silfver Wikstrand

Digitaliseringschef
Diös

Jonas Silvfer Wikstrand, Diös

Vad innebär energiomställningen för fastigheter

Jonas Silfver Wikstrand jobbar som digitaliseringschef på Diös och kommer på ett inspirerande vis prata om hur energiomställningen påverkar hur fastighetsägare, och i förlängningen hyresgäster, bör tänka och agera kring energi- och hållbarhetsfrågor. Jonas behandlar frågor som: Vilka förändrade affärsmodeller kommer krävas för en lyckad omställning? Hur kan vi jobba med optimering av energianvändningen? Kan vi ta bättre beslut med stöd i data? Vilka affärsmöjligheter finns i och med energiomställningen?

Moderator:

Marlene Ström

Moderator

Marlene Ström, Trampolin PR

Marlene Ström är delägare och kommunikationskonsult på Trampolin PR. Med sin nyfikenhet och sitt intresse för samhällsfrågor skapar hon ett engagemang på scenen som dagens moderator.

Andreas Gyllenhammar

Enhetschef Strategi, innovation & hållbarhet

Jämtkraft

Program:

09.00–09.30 Registrering och mingel
09.30–09.45 Välkommen
09.45–10.30 Investeringar och underhållsprojekt som utvecklar Jämtland Härjedalen. Fastighetsbranschens aktörer blickar framåt och reflekterar från föregående år.
10.30–11.00 Fika och mingel vid utställningsytor
11.00–11.45 Föreläsning med Jonas Silfver Wikstrand

11.45–12.30 Föreläsning med Andreas Gyllenhammar
12.30–13.30 Lunch
13.30–14.15 Föreläsning med Jonas Högset
14.15–14.45 Fika och mingel vid utställningsytor
14.45–16.30 Speed-dating med arrangörsföretagen

Under tiden kan de som inte bokat in speed-dating lyssna på korta föredrag från scen
16.30–19.00 After Work
19.00 Gemensam middag. Anmälan krävs (görs via anmälningsformuläret)

 
 
Folder Fastighetsdagen 2019.jpg

För ytterligare information kontakta:


Emma Adolphi Andersson Projektledare, Rikshem | Telefon: 072-080 88 68 | E-post: emma.adolphi@rikshem.se

Claes-Göran Carlsson Projektledare, Samling Näringsliv |  Telefon: 070-657 50 33  |  E-post: cgcarlsson@outlook.com

© 2019 Fastighetsdagen i Jämtland

Vy    grafisk   design