14.45 Megatrender inom besöksnäringen

Jacob Dahlberg

Frösö Park Fastighets AB

14.55 Utställarinformation

Per Mainwaring

Objektvision AB

15.05 Utveckling av unika mötesplatser i centrum

Erik Odén

Odéns Fastigheter

15.15 Utställarinformation

Ulrika Öst

PWC

15.25 Vad planeras och byggs i Östersund

Maria Boberg

Östersunds kommun

15.40 Investeringsstöd för energieffektivisering

Sara Nordstrand

Region Jämtland Härjedalen

15.50 Ladda för elbilar, så kan ni installera laddstationer

Moa Brevik

Region Jämtland Härjedalen

16.00 Etablering av samiskt parlament och museum

Jerker Bexelius

Stiftelsen Gaaltije

16.10 Vindparksinvesteringar i länet

Gabriel Duveskog

JP Vind

16.20 Centrumutveckling i framtiden

Jonas Silvfer Wikstrand

Diös

16.30 Vad händer hos Åre / Östersund flygplats

Peter Fahlén

Swedavia

För ytterligare information kontakta:


Emma Adolphi Andersson Projektledare, Rikshem | Telefon: 072-080 88 68 | E-post: emma.adolphi@rikshem.se

Claes-Göran Carlsson Projektledare, Samling Näringsliv |  Telefon: 070-657 50 33  |  E-post: cgcarlsson@outlook.com

© 2019 Fastighetsdagen i Jämtland

Vy    grafisk   design