top of page
Knut Rost.png

Vi måste våga säga ja till hållbar tillväxt

På Fastighetsdagen den 9 november kan du lyssna till Knut Rost, vd på Diös, som håller ett kort inspirationsföredrag om hur några städer i norra Sverige har jobbat för att nå sina tillväxtmål ­– och hur vi i Östersund kan inspireras av dem. ”Samarbete är viktigt – men att våga säga ja är viktigast”, säger han.

 

Varför är det viktigt att samlas för att prata om tillväxt och tillväxtmål?

– Därför att tillväxtresan är något vi ska göra tillsammans. Bara genom att skapa en gemensam plattform för samarbeten, och enas om konkreta tillväxtmål, kan vi möta och driva den kraftiga tillväxt som sker i vår region. Det är bara tillsammans som vi kan skapa attraktiva platser, en trygg och trivsam livsmiljö, bostäder, jobb och ett serviceutbud som får människor att vilja bo, arbeta och leva här.

Vilka städer tycker du har lyckats extra bra med sin tillväxtresa?

– Det är många, och jag kommer bland annat att prata om Borlänge. Där har Högskolan Dalarna, Borlänge kommun, Diös och flera lokala entreprenörer krokat arm för att göra en flytt av högskolan möjlig – från utkanten av staden in till centrum. Alla har förstått vad flytten kommer att betyda för stadens tillväxt – att den kommer att ge ringar på vattnet i form av ökade flöden av människor, ökad trygghet, ökad efterfrågan på urban service osv.

Borlänge är en av de kommuner som verkligen ligger i framkant för att kunna möta och uppnå satta tillväxtmål. De jobbar aktivt med stadsplanering i form av nya tomter, vatten, avlopp, vägar och infrastruktur, och de har förstått att allt detta måste finnas på plats redan innan potentiell inflyttning och företagsetableringar kan bli aktuella.

Vad utmärker en stad som arbetar hållbart med tillväxt enligt dig?

– Jag skulle säga att den har en stark, modig och uthållig kommunledning som vågar säga ja. Den har också engagerade entreprenörer, fastighetsbolag och organisationer som har en vilja att möjliggöra. Där finns dessutom en gemensam plattform, exempelvis i form av olika nätverk, där alla dessa aktörer kan bolla idéer, hitta samarbetsformer och konkretisera jobbet framåt.

 

Slutligen, hur ska Östersund lyckas nå sitt tillväxtmål om 100 000 invånare 2035?

– Det finns alla förutsättningar för att vi ska lyckas. Vi har en kommunledning som vill, vi har engagerade entreprenörer och fastighetsbolag och vi har en livsmiljö som lockar många att flytta hit. Helt avgörande är dock att vi alltid låter ja-sidan vinna. Finns det tveksamheter kring ett visst bygge eller ett visst projekt, ja då kan vi alltid göra det på ett annat sätt. Men vi ska aldrig säga nej till hållbar tillväxt.

bottom of page