fastighetsdagen2021_banner.jpg

Morgondagens fastighetsbransch

Fastighetsdagen i Jämtland är till för dig som verkar i fastighetsbranschen, i år med fokus på utveckling av hållbara boenden och framtidens fastigheter. Vilka kreativa initiativ och innovationer krävs för att möta morgondagens efterfrågan? Diskutera dina idéer och aktuella frågor, lyssna på spännande föredragshållare, knyt nya kontakter och skapa spännande möten med andra företag i branschen.

Mittuniversitetet-sommar-Foto-Håkan-Wike webb.jpg

Årets föreläsare

Ulrika Lindmark
Ansvarig för Newsecs värderings- och analysverksamhet i Sverige

 

Fastighetsmarknaden med vinkling åt bostäder och samhällsfastigheter.

Ulrika har över 20 års erfarenhet från fastighetsmarknaden och är i grunden fastighetsvärderare och är både auktoriserad av Samhällsbyggarna och medlem i RICS.

Ulrika Lindmark föreläsare 2021.jpg
Peter-Öhman föreläsare 2021.jpg

Peter Öhman
Professor MIUN

 

Om (o)möjligheten att förena olika hållbarhetsdimensioner i fastighetsbranschen

Trots försök att förena ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet är det snarare regel än undantag att dessa kolliderar med varandra. Baserat på delstudier inom forskningsprojektet Hållbart Samhällsbyggande (HåSa) belyser föredraget vad detta kan bero på och vad som skulle kunna göras för att bättre förena olika hållbarhetsdimensioner.

Emma Sarin föreläsare 2021.jpg

Emma Sarin

Projektchef HSB Living Lab

Resan mot framtidens hållbara boende

I HSB Living Lab bor ca 40 personer samtidigt som hela huset är ett laboratorium. Här forskar och utvecklar man framtidens hållbara boende i en helt verklig miljö. Över 130 projekt har startats under de första fem åren. Följ med oss och lyssna till resan till framtidens hållbara boende.

Anna Högberg föreläsare 2021.jpg

Anna Högberg
Energi- och miljökonsult, Bengt Dahlgren

Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser i Sverige står för cirka en femtedel av landets klimatpåverkan och ungefär en tredjedel av dessa utsläpp kommer från uppförandet av nya byggnader. De största utsläppen av växthusgaser från en byggnad ur ett livscykelperspektiv uppstår i byggskedet och från driftenergin under användningsskedet men i takt med att våra byggnader blir mer energieffektiva och att de energislag som vi använder till uppvärmning blir grönare så blir det allt viktigare att införa regler som begränsar utsläppen under byggskedet.

Från 1 januari 2022 så kommer därför alla nya byggnader omfattas av en klimatdeklarationslag som är ett första steg i att minska utsläppen från just byggskedet. Med bakgrund av detta kommer vi i detta pass djupdyka i vad lagen innebär? Vem och vilka byggnader omfattas? Vad ska beräknas och hur gör man i praktiken?

Välkommen till Fastighetsdagen!

27 OKTOBER 2021 på FRÖSÖ PARK HOTEL.

Du kan delta på Fastighetsdagen som utställare eller deltagare. Som utställare får du möjlighet till egen yta och det finns plats för både utställare och deltagare att mingla, diskutera idéer, utmaningar och möjligheter.

 

Under dagen kommer Näringsidkarna att dela ut ett stipendium från Olle Oscarsons Stiftelsefond. Stipendiet är på 50 000 kr och tilldelas någon med särskilt fokus på innovation, produktion och tidig företagsutveckling.

Se program >

Vill du vara med på vår sändlista? Fyll i din e-postadress nedan.

Tack, nu är du del av vår sändlista.

Föreläsare
Miniföredrag
Utställningsmöjligheter
Stipendieutdelning
Nätverk & mingel

Har du frågor eller funderingar?
Maila oss gärna på info@fastighetsdagenjamtland.se


Emma Adolphi Andersson Projektledare, Samling Näringsliv
Telefon: 070-656 84 20 | E-post: info@fastighetsdagenjamtland.se

 

Claes-Göran Carlsson Projektledare, Samling Näringsliv

Telefon: 070-657 50 33  |  E-post: cgcarlsson@outlook.com

Årets miniföredrag
kommer bland annat att handla om: kommunala byggplaner, juridik och skattefrågor relaterat till fastighetsbranschen, det stora vindkraftsprojektet vid Hocksjön i Sollefteå kommun, unika energilösningar för fastigheter och mycket mer! Här hittar du tidpunkter och innehåll för årets miniföredrag >
 

 

Samarbets-

arrangörer:

Skärmklipp 2019-08-21 00.04.15.png
Skärmklipp 2019-08-21 00.04.23.png
Skärmklipp 2019-08-21 00.04.28.png
Skärmklipp 2019-08-21 00.04.33.png
Skärmklipp 2019-08-21 00.04.37.png
Skärmklipp 2019-08-21 00.04.41.png
Skärmklipp 2019-08-21 00.04.46.png
Skärmklipp 2019-08-21 00.07.04.png
Skärmklipp 2019-08-21 00.07.36.png
Skärmklipp 2019-08-21 00.07.31.png
Skärmklipp 2019-08-21 00.07.03.png
Skärmklipp 2019-08-21 00.07.16.png
Skärmklipp 2019-08-21 00.07.13.png
dios_logo_cmyk_svart.png
Skärmklipp 2019-08-21 00.07.21.png
NP3_LOGO_GUL_SVART.png
Nischer_logo-01.png
BRMS Svart logo RGB transparent bakgrund
fa_logo_rgb_pos_90x30.png
Näringsidkarna_logo_cmyk.png